Thandee2018 Co.,LTD.

จากประสบการณ์ การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากว่า 20 ร่วมกับทีมงานที่ทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฐานดี 2018 จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำประสบการณ์ของทีมผู้บริหารมาปฏิวัติวงการณ์ก่อสร้างให้มีคุณภาพขึ้นโดย อาศัยทั้งการควบคุมต้นทุน ทั้งด้านแรงงานด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย การควบคุมทั้งเวลาด้วยการทำเทคโนโลยีด้านกระบวนการ ที่สำคัญคือการควบคุมคุณภาพด้วยการนำระบบการควบคุมคุณภาพแบบ TQM มาประยุกต์ใช้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นสำคัญนอกเหนือจากกระบวนการดังกล่าวเรายังเน้นการให้บริการหลังการขายที่คอยดูแลลูกค้าของเราแบบ life time customer เพื่อให้มั่นใจว่า ฐานดี จะอยู่คู่ลูกค้าของเราตลอดไป

 

หมวดงานบ้าน
(โครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล)

 

 

หมวดโรงงานอุตสาหกรรม
(งานโครงสร้าง งานระบบ งานไฟฟ้า งานเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง งาน supply ต่าง)

 

สำรวจหน้างาน โดยทีมวิศวกร ให้คำปรึกษา ฟรี

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม