เกี่ยวกับเรา


 

Thandee2018 Co.,LTD.

จากประสบการณ์ การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากว่า 20 ร่วมกับทีมงานที่ทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฐานดี 2018 จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำประสบการณ์ของทีมผู้บริหารมาปฏิวัติวงการณ์ก่อสร้างให้มีคุณภาพขึ้นโดย อาศัยทั้งการควบคุมต้นทุน ทั้งด้านแรงงานด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย การควบคุมทั้งเวลาด้วยการทำเทคโนโลยีด้านกระบวนการ ที่สำคัญคือการควบคุมคุณภาพด้วยการนำระบบการควบคุมคุณภาพแบบ TQM มาประยุกต์ใช้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นสำคัญนอกเหนือจากกระบวนการดังกล่าวเรายังเน้นการให้บริการหลังการขายที่คอยดูแลลูกค้าของเราแบบ life time customer เพื่อให้มั่นใจว่า ฐานดี จะอยู่คู่ลูกค้าของเราตลอดไป


วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

1.  หมวดงานบ้าน (โครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล)

1.1 ออกแบบบ้าน

1.2 ก่อสร้างบ้าน

1.3 ปรับปรุง ต่อเติม บ้าน

1.4 ออกแบบตกแต่งภายใน  

1.5 ตกแต่งภายใน

2. หมวดโรงงานอุตสาหกรรม (งานโครงสร้าง งานระบบ งานไฟฟ้า งานเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง งาน supply ต่าง)

2.1 ก่อสร้างโรงงาน อาคาร โกดังสินค้า

2.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร

     2.3 ออกแบบติดตั้งงานระบบ ดับเพลิง ไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ

     2.4 ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์กันนก

2.5 ออกแบบติดตั้งเครื่องจักร

     2.6 ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบบำบัดต่างๆ

2.7 อุปการณ์ Supply ต่างๆ เช่น pallet ไม้ อุปกรณ์ใช้งานนไลน์การผลิตราคาประหยัด

 

 

ปรัชญา

เราจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เพื่อความยั่งยืนของสังคมคุณภาพ 

 

 

Our Visionเราจะเป็นบริษัทธรรมาภิบาล ที่นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่สังคมไทย เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมด้วยคุณภาพ และเราจะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายในการทำงาน

  • ทำงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานและเน้นความปลอดภัย
  • ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งต่อสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้า

Organization chart